Регулации

Лено е финансов холдинг, който предлага финансови услуги от 1999.

  1. Лено АД е финансова институция, вписана в регистъра към Българска Народна Банка (с регистрация № BGR00341).
  2. Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД е инвестиционен посредник, лицензиран и регулиран от Комисията за Финансов Надзор (с номер на лиценза: RG-03-188). Компанията е регистрирана също при Финансовия надзорен орган на Обединеното кралство (с регистрация № 825530), както и при другите съответни органи за финансов надзор: BaFin в Германия, CNMV в Испания, CONSOB в Италия, KFN в Полша, Националната банка на Литва, CySEC в Кипър и други финансови регулатори в Европейския съюз, с разрешение за предлагане на услуги без клон на фирмата.
  3. Ленно Инс ЕООД  е застрахователен брокер регистриран при Комисията за Финансов Надзор (съгласно Удостоверение №657-ЗБ/14.01.2020 г.).

Ако имате някакви въпроси относно регулирането на нашите дейности, моля да се свържете с нас на: .

Обновено последно на: 26 март 2020 г.
Беше ли полезно?
Благодарим ти.

Лено ти дава
кредити. инвестиции. карти. застраховки.

Свали приложението от App Store или Google Play.