Обща информация за кредит съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители

Last updated: March 10, 2020
Was this helpful?
Thanks for the feedback.